Konferencja naukowa

Bezpieczeństwo i zdrowie - edukacja i profilaktyka

28 września 2018, Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3, Skoczów

Program

Początek konferencji o 11:00

 1. Filozofia bezpieczeństwa i zdrowia
  prof. dr hab. Ilona Walkowska - prorektor kreatywny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 2. Od intra do interpersonalnego komunikowania się w społeczności lokalnej
  dr Natalia Majchrzak - prorektor strategiczny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
 3. Charakter współczesnych zagrożeń społeczności lokalnych
  prof. dr hab. Robert Socha - komendant Straży Miejskiej w Skoczowie
 4. Szkoła w obliczu zagrożeń terrorystycznych
  mgr Roman Waluś - stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT
 5. Wprowadzenie w bezpieczne życie – rola rodziców i przedszkola
  mgr Ewa Zimny - dyrektor Przedszkola Publicznego w Harbutowicach
 6. Wyzwania Gminy Skoczów w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i najstarszych mieszkańców
  dr Andrzej Bubnicki - zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa
 7. Dyskusja